За директен контакт

Dimitar Dimitrov

телефон: 0887-20-70-60

email: [email protected]

предпочитани езици: Сръбски, Руски, Български